Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói: Tối Ưu Hóa Thời Gian và Nguồn Lực

Lựa chọn loại hình công ty là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình thành lập công ty. Loại hình công ty sẽ ảnh hưởng đến nhiều yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Trách nhiệm của chủ sở hữu: Mỗi loại hình công ty có quy định khác nhau về trách nhiệm của chủ sở hữu. Ví dụ, công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ, công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số cổ phần đã mua.
 • Vốn điều lệ: Mỗi loại hình công ty có quy định khác nhau về vốn điều lệ. Ví dụ, công ty TNHH một thành viên có vốn điều lệ không được nhỏ hơn 1 tỷ đồng, công ty cổ phần có vốn điều lệ không được nhỏ hơn 3 tỷ đồng.
 • Thủ tục thành lập: Mỗi loại hình công ty có quy trình thành lập khác nhau. Ví dụ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên đơn giản hơn thủ tục Thành lập công ty cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu: Mỗi loại hình công ty có quy định khác nhau về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Ví dụ, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty, chủ sở hữu công ty cổ phần chỉ có quyền biểu quyết về các vấn đề quan trọng của công ty.

Các loại hình công ty phổ biến ở Việt Nam

Ở Việt Nam, có 04 loại hình công ty phổ biến sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH):
  • Công ty TNHH một thành viên: Có một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Có từ hai thành viên trở lên, là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Công ty cổ phần (CP):
  • Có ít nhất 03 cổ đông sáng lập là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Công ty hợp danh (HD):
  • Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.
 • Công ty tư nhân (TN):
  • Do một cá nhân làm chủ sở hữu.

Lựa chọn loại hình công ty phù hợp

Khi lựa chọn loại hình công ty, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu hoạt động của mình là gì để lựa chọn loại hình công ty phù hợp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro cao thì nên lựa chọn loại hình công ty có trách nhiệm hữu hạn.
 • Quy mô hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần xác định quy mô hoạt động của mình là gì để lựa chọn loại hình công ty phù hợp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có quy mô lớn thì nên lựa chọn loại hình công ty cổ phần.
 • Số lượng chủ sở hữu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần xác định số lượng chủ sở hữu của mình là bao nhiêu để lựa chọn loại hình công ty phù hợp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu thì nên lựa chọn loại hình công ty TNHH một thành viên.

Một số lưu ý khi lựa chọn loại hình công ty

 • Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về từng loại hình công ty trước khi lựa chọn.
 • Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình công ty.
 • Doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia tư vấn doanh nghiệp để lựa chọn loại hình công ty phù hợp.