Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đăng Ký Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

Lựa chọn hình thức thành lập công ty vốn nước ngoài phù hợp

Lựa chọn hình thức Thành lập công ty vốn nước ngoài phù hợp là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn hình thức thành lập công ty vốn nước ngoài:

1. Mức độ kiểm soát:

 • Công ty TNHH một thành viên vốn nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài có toàn quyền kiểm soát công ty.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài: Mức độ kiểm soát phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài: Mức độ kiểm soát phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Chi nhánh công ty nước ngoài: Công ty mẹ có toàn quyền kiểm soát chi nhánh.

2. Trách nhiệm pháp lý:

 • Công ty TNHH một thành viên vốn nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với toàn bộ nợ của công ty.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài: Các thành viên chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với tỷ lệ góp vốn.
 • Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài: Các cổ đông chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu.
 • Chi nhánh công ty nước ngoài: Công ty mẹ chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ nợ của chi nhánh.

3. Vốn đầu tư:

 • Công ty TNHH một thành viên vốn nước ngoài: Vốn đầu tư tối thiểu là 10 tỷ đồng.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài: Vốn đầu tư tối thiểu là 20 tỷ đồng.
 • Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài: Vốn đầu tư tối thiểu là 30 tỷ đồng.
 • Chi nhánh công ty nước ngoài: Vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

4. Ngành nghề kinh doanh:

 • Một số ngành nghề kinh doanh bị hạn chế hoặc cấm đối với công ty vốn nước ngoài.
 • Doanh nghiệp cần tham khảo Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan để lựa chọn hình thức phù hợp với ngành nghề kinh doanh dự kiến.

5. Chi phí thành lập và vận hành:

 • Chi phí thành lập và vận hành công ty TNHH một thành viên vốn nước ngoài thường thấp hơn so với các hình thức khác.
 • Chi phí thành lập và vận hành chi nhánh công ty nước ngoài thường cao hơn so với các hình thức khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc một số yếu tố khác như:

 • Nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Khả năng quản lý và điều hành công ty.
 • Thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Lựa chọn hình thức thành lập công ty vốn nước ngoài phù hợp là một việc làm quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.